fbpx

DM i Hyggebold App Guide

Hvordan bruger du vores app?

App Guide

Driller app’en, eller ønsker du bare at lære lidt mere om hvordan den fungerer? Få svar på dine spørgsmål omkring app’en her!

 

Den korte version

Vi ser IKKE skævt på dem, der vælger den korte version. Den får du her:

– Opret en bruger, hvis du gerne vil følge et hold og have opdateringer om holdets kampe.
– Oprettede brugere kan tildeles to roller: Spiller og Tilskuer.
– Er du Gæst er du kun med på en kigger, og kan ikke følge dine venners hold og hermed ikke få beskeder om deres utallige sejre.
– Minimum én person fra hvert hold skal være oprettet som Spiller.
– For at kunne tilmeldes et hold som Spiller kræves et kodeord. Dette kodeord er sendt pr. e-mail til holdlederne for hver enkelt hold.
– Resultater for kampe (med undtagelse af kampe fra DM i Straffe) indberettes gennem app’en. Kun Spillere kan indberette resultater for et hold.
– Indberettes et forkert resultat, ret henvendelse i info-teltet, hvor vi vil få rettet op på fejlen.
– Tilmelding til DM i Straffe foregår gennem app’en. Kun Spillere kan til- og afmelde sit hold til/fra DM i Straffe.
Tilskuere kan følge mere end et hold, og derved få beskeder om alle deres favoritter.

 

Den lange version

1 – Formål

Som noget helt nyt, har holdet bag DM i Hyggebold i år udviklet en app, der skal være en del af dagens festligheder. Vores flotte, nylancerede app har det primære formål at gøre dagen til en bedre oplevelse for alle, der deltager til DM i Hyggebold. Det er dermed slut med at trave op til info-teltet med en papirlap for at indberette resultatet af en kamp.

 

Da app’en er helt ny og af meget unik karakter, vil der nedenfor blive beskrevet nogle af de ting, der måske ikke er helt så åbenlyse for alle og enhver.

2 – Opret Bruger

Første gang app’en åbnes skal der tages et valg: Ønskes en bruger eller ej?

 

DM i Hyggebold App Velkomst Side

 

Vælges “Log ind” vises en ny skærm, hvor man enten kan logge ind, eller – hvis man ikke har brugt app’en før – kan oprette en bruger. Vælges “Fortsæt som Gæst” åbnes der for indholdet af app’en.

 

Så hvad skal jeg vælge, tænker du nok? Forståeligt! Vi prøver at give svaret nedenfor.

 

2.1 – Roller

Oprettes en bruger kan man tildeles rollerne Spiller eller Tilskuer. Oprettes ikke en bruger betegnes man som en Gæst.

Som Spiller tilmelder du dig til et hold via et kodeord, og får derved mulighed for at indberette resultater for holdet samt tilmelde holdet til DM i Straffe. Derudover modtages også opdateringer om holdets kampe. Kodeordet der skal bruges, er sendt til holdlederne for hver enkelt hold pr. e-mail.

Som Tilskuer kan du følge flere hold, og derved få opdateringer om holdenes kampe, men har ikke mulighed for at indberette resultater for holdene eller tilmelde holdene til DM i Straffe. Det kræver ikke noget udover en oprettet bruger at blive tildelt rollen som Tilskuer.

Som Gæst kan du se indholdet i app’en, men har ikke mulighed for at kunne følge et eller flere af dine venners hold.

Da app’en skal bruges som et værktøj til at indberette resultater, er det som udgangspunkt nødvendigt, at minimum én person fra hvert hold opretter en bruger og tilmelder sig som Spiller til holdet. 

2.2 – Valg af rolle

Efter man har oprettet en bruger tages valget: Er du Tilskuer eller er du Spiller? Det ved du selvfølgelig nok selv, men vi skal lige for en god ordens skyld have det registreret i systemet.

 

App DM i Hyggebold Vælg Rolle

Vælges Tilskuer tages du videre til siden “Mine Hold”. Du skal nu ikke foretage dig mere, og kan nu følge hold for at få opdateringer om dine venners kampe. Læs mere om dette i Afsnit 3.3 – Følg Hold.

Vælges Spiller tages du videre til en oversigt over alle hold der er tilmeldt DM i Hyggebold. Her kan du søge efter dit hold, og trykker du på dit hold, vises en boks, hvor du kan indtaste kodeordet til dit hold.

App Holdkode


Kodeordet er sendt ud til holdlederne for de enkelte hold pr. e-mail. Så mangler du et kodeord – spørg din holdleder. Når kodeordet er indtastet, har du fået tildelt rollen som
Spiller, og du tages til siden “Mit Hold”. Da man som Spiller har nogle ekstra beføjelser til at indberette resultater og tilmelde sit hold til DM i Straffe, så er det altså nødvendigt at indtaste et kodeord for at opnå denne rolle.

2.3 – Fra Tilskuer til Spiller

Har man ved en fejl fået valgt rollen som Tilskuer, så kan det selvfølgelig laves om. Ved at trykke på “Mere”-fanen i navigationsbaren i bunden af skærmen, kan der videre trykkes på “Profil”. Herfra vil man kunne trykke på knappen “Ønsker du at være spiller?”, hvorfra man tilmeldes et hold efter samme fremgangsmåde som er beskrevet i Afsnit 2.2 – Valg af rolle.

DM i Hyggebold App Skift Rolle

 

3 – App’ens indhold

App’ens primære navigation sker gennem navigationsbaren i bunden af skærmen. Den ser dog lidt forskellig ud alt efter hvilken rolle, man som bruger af app’en har. Her ses den for en Spiller.

DM i Hyggebold app navigation

Den ser en smule anderledes ud for hhv. Tilskuere og Gæster. For tilskuere hedder fanen “Mit Hold” i stedet “Mine Hold”, da man som Tilskuer har mulighed for at følge flere hold. Som Gæst har man ikke mulighed for at følge hold, hvorfor fanen “Mit Hold” ikke vises.

I fanen “Mit Hold”/”Mine Hold” vises stillingen i gruppespillet samt alle kampene for det pågældende hold. Den næste kamp er tydelig vist midt på siden, hvor det for Spillere vil være muligt at indberette resultatet for kampen. Læs mere herom i Afsnit 3.1 – Indberetning af resultater. Da det som Tilskuer er muligt at følge flere hold, vælges der i toppen hvilket hold der skal vises information omkring.

I fanen “Kampe” ses en liste over alle rækker. Herfra vil det være muligt at se hhv. gruppespillet og slutspillet for hver række. Vælges “Gruppespil” for en række, vises stillingen i hver enkelt gruppe, ligesom det også vil være muligt at se alle kampe for den pågældende gruppe. Vælges “Slutspil” vises alle kampene i slutspillet, hvor det vil være muligt at se, hvilke kampe man skal spille, såfremt man går videre fra gruppespillet.

I fanen “DM i Straffe” kan ses lidt information omkring turneringen, ligesom det for Spillere vil være muligt hhv. at tilmelde og framelde sit hold DM i Straffe. Man kan ligeledes se de tilmeldte hold og kampene for DM i Straffe. Kampene bliver først synlige umiddelbart efter fristen for tilmelding til turneringen er udløbet, og de heldige deltagere i turneringen er fundet.

I fanen “Mere” er det muligt at navigere videre til en række andre sider. Siden “Profil” giver adgang til at ændre de registrerede oplysninger om ens brugerprofil samt mulighed for at skifte sit password. Det er ligeledes muligt at slette sin bruger og muligt at logge ud. Vær opmærksom på, at hvis en bruger slettes, så er dette absolut permanent, og ens data kan ikke genskabes. I “Søg efter hold” kan du finde dit yndlingshold, og se hvor mange sejre de har sikret sig. Siderne “Dagens Program” og “De Gyldne Regler” viser lidt information omkring dagen, ligesom “Vores Venner” viser DM i Hyggebolds partnere og sponsorer, som vi skylder en kæmpe tak!

I de følgende afsnit beskrives processen for nogle af de ting, der kunne være relevant at vide på dagen.

 

3.1 – Indberetning af resultater

Som noget helt nyt, vil indberetning af resultater for kampe foregå gennem app’en. Det er kun Spillere, der kan indberette resultater for kampe. Indberetning foregår fra siden “Mit Hold”, hvor den næstkommende kamp vises. Resultatet indberettes ved at trykke på “Indberet resultat”.

DM i Hyggebold indrapportering

Det vil nu være muligt at vælge, hvor mange mål hvert hold har scoret. Dette gøres ved at scrolle i de to hvide felter, hvorefter der trykkes på “Indberet”.

DM i Hyggebold Indrapportering af resultat

Herefter skal resultatet bekræftes.

DMiH - Indrapportering af resultat

Efter tryk på “Bekræft” er resultatet blevet indberettet. Det er kun det ene hold fra en kamp, der behøver at indberette resultatet. Når et resultat er blevet indberettet, sendes en push-besked med kampens resultat til alle dem, der følger de to hold. DM i Hyggebold bygger jo ikke mindst på tillid, men hvis en kamp – mod forventning – bliver indberettet med et forkert resultat, så henvend jer da i info-teltet, hvorefter vi vil få rettet resultatet, så kampen får den rigtige vinder.

Ved DM i Straffe indberettes resultaterne af DM i Hyggebold crewet, så her vil det ikke være muligt at indberette resultater gennem app’en.

Vi håber, I vil tage godt imod dette nye tiltag – men afviklingen af turneringen afhænger også af det. Så lige så snart sveden er blevet tørret af panden, så ser vi gerne, at resultatet indberettes så hurtigt som muligt. Vi takker for jeres opbakning og hjælp med at få DM i Hyggebold til at forløbe gnidningsfrit!

Pssst… Ved gentagne forkerte indberetninger af resultater fra samme bruger, kan vi være nødsaget til at fratage denne bruger retten til at indberette resultater. Der sker selvfølgelig fejl – og det er okay! Men bevidst misbrug af systemet vil medføre udelukkelse.

 

3.2 – Tilmelding til DM i Straffe

Tilmeldingen til DM i Straffe foregår også som noget nyt gennem app’en. Ligesom med indberetning af resultater, kan et holds tilmeldingsstatus kun ændres af Spillere. Tilmelding foregår fra fanen “DM i Straffe” ved at trykke på “Tilmeld mit hold”.

DM i Straffe

Seneste tilmeldingsfrist fremgår i app’en, og når denne frist er udløbet, kan det ikke længere lade sig gøre at ændre holdets tilmeldingsstatus.

Fortryder man sit holds tilmelding, eller ved en fejl får ramt den forkerte knap, så kan man blot framelde sit hold ved at trykke på “Frameld mit hold”, der kun vises for hold der er tilmeldt.

Vi minder blot lige om, at DM i Straffe – ligesom de tidligere år – kun er for hold, der er røget ud af hovedturneringen.

 

3.3 – Følg hold

Som beskrevet tidligere, så er det muligt for Spillere og Tilskuere at følge hold. Ved at følge et hold gives der nem adgang til at se information om det/de hold man følger gennem fanerne “Mit Hold”/”Mine Hold”. Derudover sendes også push-notifikationer omkring resultater for kampe til at følgere af et hold, når et resultat for en kamp er blevet indberettet.

Som Spiller er det kun muligt at følge det hold man spiller for. Dette sker automatisk når man tilmelder sig holdet ved at skrive kodeordet til holdet, som beskrevet i Afsnit 2.2 – Valg af rolle.

For Tilskuere er det muligt at følge flere hold. Første gang man som Tilskuer logger ind, følger man naturligvis ikke noget hold endnu. Dette kan man dog lave om på, ved at vælge “Søg efter hold” i “Mere”-fanen. Her kan man finde alle sine favorithold, trykke på holdet og starte med at følge holdet. Man følger et hold ved at trykke på stjernen i det øverste højre hjørne.

DMIH App - Følg et hold


Har stjernen en hvid fyld-farve, så følges holdet ikke. Trykker man på stjernen, så bliver det registreret, at man ønsker at følge holdet, og man vil nu kunne se information omkring holdet fra “Mine Hold”-fanen. Har stjernen en sort fyld-farve, så følger man holder. Ønsker man ikke længere at følge holdet, så kan man naturligvis stoppe med det blot ved at trykke på stjernen igen.


Følger man som
Tilskuer mere ét end hold, så vil det på siden “Mine Hold” være muligt i toppen af siden at vælge, hvilket hold man ønsker at se information for.

 

DMIH - Mit hold

 

Man trykker blot på dropdown-menuen, hvorefter alle hold man følger vises.

 

4 – Kontakt os

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Skriv til os på kontakt@dmihyggebold.dk.